Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/503

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
456
VÅRT HUSLIGA LIF.

vi sutto på kälkarna. Så marscherade vi åter ett par timmar, och det blef en ny utdelning af köttpulverchoklad.

Kvällen i tältet,
(Af E. Nielsen efter fotografi.)

Att taga de astronomiska observationerna var i denna köld ofta ett allt annat än behagligt arbete. Det var svårt att med tjocka vantar på handtera de fina instrumenten. När observationen skulle vara riktigt på håret, begagnades helst bara händerna; men man måste då passa på, att fingrarna ej blefvo fastsittande vid metallen. Det oaktadt blefvo våra observationer så väl med sextanten som teodoliten så noggranna, som man med så små instrument gärna kan få dem. Att i snöyra begagna sextant med artificiel horisont var förenadt med stora svårigheter, ty snön lade sig så tätt på