Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15.
tridie Deel.

Skep och Galleyer.
Tugh-Orden och Slacht-orden.
Skild- och Skiörwacht.
Speyare och Kundskaper.
Anslagh och Skärmytzler.
Belägringer och Befästninger til att hålla.
Skantza och begrafwa.
Befästninger till at beskiuta eller undergrafwa.
Storm och Slachtinger.
Anståndh och Fridzhandlinger.
Leigde och Säkerheet.
Breff och Sendebudh.
Högtijder/ Solenniteter och Cerimonier.
Pracht och Prydning.
Öffning uppå allehanda Ridderspel.
Recreatio, Leek och Wällust.
Testement och yttersta Wilie.

Alle thesse förskreffne Ram och Tittler/ wele aff een Adelsman wäl wara achtade och öfwerwägne/ så at man ock framdeles ordenteligen/ skickeligen och wäl kunna tala om hwart och ett stycke/ effter Methodi, Quæstiones och Sätt äre så månge/ som tå Nödtorfften kan kräffwa/ och there wela och kunne skicka sig till; således man icke allenast weet Quid nomen significat, aut quid sit res, uthan ock Quid sint rei partes, quæ species, quæ,

sæ, qui