Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
23

den nya styrelsen, ändrade han hållning och visade sig fiendtlig mot Gustavianerna, särskildt mot Armfelt, som då var öfverståthållare. I juli 1792 blef Liljensparre underståthållare och skötte, sedan Armfelt aflägsnats, under två månader samma höst öfverståthållarämbetet. Det var då han utfärdade ofvannämnda kungörelse, som är ganska karakteristisk för teaterseder och förhållanden den tiden och därför in extenso meddelas:

023-Henrik Liljensparre-Svenska teatern 2.jpg

Henrik Liljensparre.

"Som den Komiska teatern, hvilken med konungens tillstånd här i hufvudstaden till nöje och tidsfördrif är inrättad, äger samma skydd och säkerhet som alla andra publika samlingsställen, där polisen är skyldig att vaka öfver bibehållandet af ordning och goda seder; så har på Kgl. M:ts särskilda nådigste befallning samt å dragande kall och ämbetets vägnar Öfverståthållarämbetet aktat nödigt att