Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

32

sjösidan äfvensom skorstenarna. 1740 nedtogs taket såsom bofälligt och gjordes lägre samt belades med järnplåt i stället för den gamla kopparn. Endast tornen blefvo oförändrade.

Med en kostnad af öfver tjugufyratusen riksdaler ur konungens handkassa förvandlades byggningen nu till teater enligt en af den skicklige maskinisten

032-Arsenalsteatern sektion-Svenska teatern 2.jpg

Arsenalsteaterns salong. Sidan. Efter Sundvalls originalritning, försedd med hertigen-regentens bifallande namnteckning af den 27 november 1792, tillhörig författaren.

vid Kungliga operan Johan Schef uppgjord förträfflig plan med ledning af hofintendenten Sundvalls ritningar och var för sin tid alldeles utmärkt. Schef afrundade i fonden Sundvalls rektangulära form på salongen, hvarför den skämtsamt benämndes ”badkaret”. Den låg i husets midt, rymde tre logerader och var ursprungligen hållen i ljusblått med hvita