Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

62


De Kungliga teatrarna började 1796 ge operetter och sångspel utan att bry sig om den af Gustaf den tredje åt Stenborg gifna rättigheten att ensam få i Stockholm uppföra mindre sångpjäser, hvilket naturligtvis gaf en svår stöt åt den lilla teatern vid Munkbron, som ju aldrig kunde med någon utsikt till framgång försöka täfla med scener, hvilka i fråga om utrymme och utstyrsel alltid skulle vara densamma långt öfverlägsna, och hvilka dessutom förfogade öfver stor orkester och kör. Redan i januari gafs på den dramatiska scenen en lyrisk komedi "Nybyggarne i Normandiet", utförd af teaterns elever, och sedermera på Operan två operacomiquer med musik af Dalayrac. I slutet af året uppfördes ånyo af teaterns elever en lyrisk komedi i en akt, "Musikvurmen", med musik af den franske kompositören Champein, hvars mest lyckade skapelse den anses utgöra. Den slog också mycket an på publiken och togs sedan upp på Operan. I pjäsen uppträdde äfven m:lle Teresa Vandoni, en ung italiensk sångerska, som året förut engagerats, men icke blifvit använd. Hon var en fulländad skönhet, hvars drag blifvit förevigade af Breda, och blef sedermera gift med en köpman Vocreson från S:t Barthélemy. Bland de unga eleverna kunna vi lägga märke till den af naturen rikt utrustade Cederholm, som blef en framstående skådespelare, den vackre Lindström, begåfvad med en härlig tenorstämma af ovanligt omfång, komikern Karl Fredrik Berg, och den sedermera såsom kormästare kände Wikström, hvilken lefde ända till 1865. Bland flickorna gjorde sig bemärkta under början af adertonhundratalet den förträffliga komiska