Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

"Prinsessa! Nordens högsta prydnad!
Dig hälsar Nordens första folk.
Dess fröjd är borgen för dess lydnad,
dess fria röst dess glädjes tolk.
Må här den sällhet, som Du njuter,
mot Sveriges kärlek hinna opp!
Millioners väl Du kring dig gjuter
och gläder hundra åldrars hopp."

Den 31 oktober på förmiddagen höll hon sitt högtidliga intåg i Stockholm, då den nybyggda Norrbro för första gången begagnades, och samma afton klockan åtta firades vigseln i Slottskapellet genom ärkebiskopen von Troil. Konungen hade vid detta tillfälle vikit ifrån sin annars oryggliga hushållsaktighet och sparade ingenting för att göra festerna så glänsande som möjligt.

Den 1 november var galaspektakel på Operan, då ”Gustaf Vasa” ånyo uppfördes. Redan klockan sex började publiken samlas, och salongen företedde efter en stund en lysande anblick. På första raden och en del af den andra voro fyra hofdamer placerade främst i hvar loge och bakom dem på första raden herrar serafimerriddare, kommendörer, generalspersoner och andra af samma rang; bakom på andra raden landshöfdingar, öfverstar, öfverstelöjtnanter, råden i kollegier, m. fl. Öfriga loger på andra, tredje och fjärde raderna (den femte fanns icke på den tiden) voro tilldelade damer af ej på hofvet presenterad adel och de förnämsta af borgerskapet med fyra damer framför i hvarje loge och herrarna bakom, hvarigenom salen fick ett särdeles vackert utseende. På den öfverbyggda amfiteatern och parterren voro deras majestäters fåtöljer och den öfriga