Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
91

men på hvars väl Han vakar än,
må Gustaf Adolf bära den
med mera lugn och lika ära!
Må evigt kärt för Svea bygd
Fredrikas namn dess prydnad göra!
Och tid från tid den alltid höra
till samma blod och samma dygd!"

Efter spektaklets slut visade konungen sin tacksamhet genom att förära fru Olin en gulddosa med sitt namnchiffer i briljanter. Den 2 november blef hela staden illuminerad. Den 3 var bal paré på rikssalen, och den 6 gafs ännu en galaföreställning med "Gustaf Vasa" på programmet och med samma anordningar i salongen som den 1 november.

*              *
*

I augusti 1798 afgick friherre Rålamb från sin direktörsbefattning och fick till efterträdare friherre Hugo Hamilton. Uppfostrad i Genève hade han tillbragt sin mesta tid i Frankrike, där han avancerat till öfverste, då revolutionen utbröt. Under hofvets lysande period hörde han jämte Fersen, Stedingk och Staël von Holstein till Marie Antoinettes förtroligare societet. Som en fullkomlig fransk emigrant återkom han till Sverige, där han blef öfverste i armén 1794 och förste stallmästare hos hertiginnan af Södermanland 1801. Han brukade ofta och med mycken kvickhet skämta öfver sin olämplighet såsom styresman för en svensk teater på grund af sin obekantskap med våra litterära förhållanden och med språket.