Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

10

andra maktpåliggande förtroendeuppdrag, såsom ordförandeskapet i Musikaliska akademien, och blef 1829 ledamot i kommittéen för afgifvande af förslag till nytt reglemente för Kongl. maj:ts hofkapell och spektakler. Vidare tilldelades honom hedersledamotskap i Landtbruksakademien och Musikaliska akademien, och slutligen utnämndes han till serafimerriddare. Han dog 1853 på Ulfsunda utanför Stockholm.

*

En svår förlust led teatern, då dess mångårige andre direktör Karl Gustaf Nordforss 1818 vid spelårets utgång på grund af en mängd för honom obehagliga omständigheter måste taga afsked. Han var född i Dalarna 1763 i Malingsbo kapellförsamling och son till brukspredikanten, sedermera komministern, den utmärkt lärde magister Anders Nordforss och hans hustru Elisabet Arosén. Sonen erhöll af fadern en sorgfällig undervisning, men emedan hemmet var fattigt, måste han söka sig en väg till utkomst såsom bruksbokhållare, hvilken sysslas nöjaktiga skötande betänkligt led af hans vittra böjelser. Vid en logafmätning öfverraskade den stränga patronessan honom fördjupad i studiet af Rousseau och kastade i vredesmod boken ut genom dörren. 1785 begaf han sig till Stockholm och fick plats som extra accisskrifvare vid Tullverket, där han samma år uppfördes på ordinarie stat efter att ha betalt den för honom dryga ackordssumman af trehundra riksdaler. Han blef handledare för barnen till sin närmaste förman och förvärfvade i general Arbin en