Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

162

omklädt åtskilliga utländska åt den lyriska scenen ägnade arbeten, som för den snillrika musikaliska behandlingen af flera bland våra egna skalders berömda dikter”. Han afled samma år i juli.

Scribes fina sedekomedi i tre akter, ”Valerie”, som han 1822 skref för Théâtre français, gafs i öfversättning af Gustaf Åkerhielm för första gången den 26 februari 1824 för fullt hus med Charlotte Erikson i titelrollen. Innehållet är i största korthet, att grefve Halsbourg förälskat sig i en fattig och blind flicka. För att kunna själf återge henne synen tar han tjänst hos en utomordentligt skicklig fransk ögonläkare, lyckas utleta hemligheten i dennes konst och, sedan han först med framgång kurerat flera olyckliga, återvänder han till sitt fädernesland för att skänka dagsljuset åt den tillbedda. Kring hennes personlighet koncentrerar sig styckets hela intresse, och på dess återgifvande beror komediens framgång. Charlotte Erikson utförde den på ett sätt, som ställde den i främsta ledet af alla hennes triumfroller och väckte en formlig hänförelse i salongen. Hennes medspelare voro Sara Strömstedt, Torsslow, Lindman och Berg.

Det förträffliga stycket återupptogs på spellistan 1838 med Emilie Högqvist och 1865 med Amanda Nerman som den blinda flickan. Sista gången det gafs i Stockholm var 1883, då Sarah Bernhardt under sitt gästspel på en matiné lefvandegjorde henne på ett sätt, som omöjligt kan öfverträffas. Aldrig har hennes silfverklara stämma haft en ljufvare klang, aldrig har hennes sublima konst här gjort ett djupare intryck. Med återgifvandet af den rollen