Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

202

röken. I andra delen af detta arbete har jag lämnat en detaljerad beskrifning öfver teatern jämte afbildningar af salongens utseende, hvartill jag hänvisar. Här meddelas en planritning af platsen, där elden uppkom, hvilken jag påträffat i Riksarkivets handlingar rörande teatern. Så snart elden fått luft, sedan den sprängt fönstren mellan sydöstra torngafveln och porten åt strömmen, trängde den genom trätrummorna upp i vinden och antände i ett ögonblick alla läkter och bjälkar samt den så kallade kronvinden, hvarigenom hela taket och alla fyra tornen nästan i samma stund stodo i lågor, ehuru elden uppkommit i understa botten. Min mormor jämte hennes trenne barn, hvilka bodde i sydvästra tornets öfversta våning kunde med möda rädda sina lif, men ingenting af sina små tillhörigheter. Ur teaterns magasin och förråder blef ingenting räddadt. Kostymsamlingen led en oersättlig förlust, alldenstund det brann upp öfver hundra kompletta habits habillés af äkta guld och silfverbrokad, sammet och siden med dyrbara broderier, hvaraf många tillhört kungliga och furstliga personer, bland annat den dräkt Gustaf III bar vid sin trolofning i Danmark, hvilken blott ett par gånger varit nyttjad på scenen. Hela uppsättningen till ”Gustaf Vasa”, som blifvit från Stora teatern rekvirerad för ”Johanna af Montfaucon” och de andra stora talpjäserna, gick förlorad. Hofsekreteraren Åbergsson och mamsell Sara Strömstedt miste hela deras fullständiga och delvis värdefulla egna teatergarderober. En kännbar skada drabbade äfven den teaterhistoriska forskningen, emedan hela den stora affischsamlingen