Sida:Personne Svenska teatern 4.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

32

aktning för Ling som Åkerhielm gaf honom ofvannämnda summa och icke för att härigenom tillköpa sig rätt att efter behag plagiera hans tragedi. I dramatiskt hänseende är Åkerhielms "Engelbrekt" vida öfverlägsen Lings, som omöjligt skulle tåla vid att uppföras. Adlerbeth skrifver till Tegnér: "Det vore visserligen orimligt påstå, att 'Engelbrekt' af baron Åkerhielm är ett mästerstycke. Jag finner blott, att denna pjäs såsom nationell gör ett stort intryck och icke heller saknar förtjänst äfven i poetiskt afseende. Detta är icke endast mitt tycke, utan ett omdöme af män, som med fördomsfrihet förena en närmare kännedom äfven af främmande nationers skådespel."

Följande månad, den 20 april, gafs en repris af Molières odödlige "Tartuffe" för första gången i Remmers förträffliga versifierade tolkning, hvilken med några små retuscheringar begagnats ännu i våra dagar. Denna utsökta, dräpande satir, denna underbara skildring af hyckleriet under fromhetens mask är en sedebild af sådan kraft och sanning, att man ännu efter århundraden måste intagas af den djupaste beundran för den snillrike man, som åstadkommit densamma. Goethe ansåg denna komedis exposé vara den bäst skrifna i hela världen. Icke en gång "Romeo och Julia" eller "Minna von Barnhelm" kunna framvisa en bättre. Första offentliga uppförandet af mästerverket ägde rum i Paris den 5 augusti 1667, men det andra ej förr än den 5 februari 1669, emedan den utpekade presidenten Lamoignon till dess lyckades förhindra styckets fortsatta gifvande. Molière tillkännagaf själf från scenen inställandet af föreställningen med dessa ord: "Vi