Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/159

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
153

Hjortsberg, blef samma år förste hofsångare och ledamot af Musikaliska akademien samt den 1 juli sångmästare vid Kungliga teatern, hvilken befattning han behöll till 1850 och ånyo beklädde under åren 1862—1870. Berg var på sin tid Sveriges förnämste sånglärare och räknade bland sina elever de flesta af kungliga familjens medlemmar samt tvåtusen andra personer, bland hvilka jag här vill erinra endast om Jenny Lind (1831—1840), Matilda Gelhaar, Louise Michaeli och Oskar Arnoldson. Han dog 1 december 1886.

*

Under sommaren 1831 undergick kungliga operahuset både till det inre och yttre en grundlig reparation, hvilken var så mycket nödvändigare, som ingen betydligare sådan gjorts ända sedan teatern nybyggdes. Öfverintendentsämbetet bekostade ”det väggfasta arbetet”, men teaterkassan måste själf bestå amfiteaterns och logernas nybeklädnad, belysningsattiraljens förnyelse, anskaffandet af en ny ridå, m. m. Dessutom fingo alla trettitre klädlogerna nya eldskärmar för att minska eldfaran, men det länge påtänkta införskrifvandet af en järnridå måste af ekonomiska skäl fortfarande uppskjutas, liksom äfven förslaget om den stående parterrens förvandling till sittande amfiteater. På grund af att skorstenseld tvenne gånger utbrutit i det å södra sidan belägna värdshuset, blef lägenheten nu indragen och tills vidare använd som magasin. Arbetet bedrefs med all fart, och onsdagen den 24 augusti kunde