Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

202

honom fem och tjugu, ehuru en fyrdubbel portion däraf eller ett hundrade stå till tjänst, men man måste i våra dyra tider hushålla med allt, äfven med vänskapen. — Han torde snart gifva oss anledning till ett förnyadt offer, ty ämnet är outtömligt. Emellertid bedja vi våra tillkommande medbröder i tidningsvärlden — och i synnerhet Stockholmspostens egen utgifvare — att genom aftryck efter eget behag af några bland de nedanstående epigrammen införa oss till deras läsares bekantskap, på det att, sedan vi hos hofkanslersämbetet uttagit vårt tillståndsbevis, vi icke må börja vår bana, där så många andra sluta den, nämligen utan prenumeranter. Trosa, Mårtensdagen 1832.

Red. af Tidningen Flugsmällan.


XENIER.
Ah, que la verité nous donne d’éloquence!
Delavigne.
1.
Till Drömmarnes bard.
Om dig som skald man säga torde,
att du är värdig ditt beröm.
Om Drömmarne din ära gjorde,
är denna ära ock — en dröm.

2.
Blanka.
Utan blygd och försyn du visar publiken din blanka?...
Lagrar för henne ej gro, skogarna annat oss ge.