Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

34

som hon inköpt, och där hon för sitt nöje gratis gaf undervisning i sång åt unga röstbegåfvade flickor. Kommerserådet Wijk från Göteborg och hans fru gjorde 1833 ett besök hemma hos den ryktbara sångerskan. "Hon är oändligt artig och förekommande mot alla svenskar — skref fru Wijk — samt ser dem gärna; förgudar vårt land, där hon sade sig gärna vilja bosätta sig, om hon kunde. Hon är enkel och anspråkslös i sitt sätt att vara samt mycket rättfram". Den 12 juni 1849 föll Catalani ett offer för koleran i Paris, där hon under några dagar uppehållit sig.

En liten erinran om den stora konstnärinnan lefver ännu kvar hos oss i de efter henne uppkallade smakliga Catalanibröden, om de ock nu under världskriget tillfälligtvis försvunnit ur handeln.

*

Den 3 maj 1828, årsdagen af hertigens af Skåne födelse, gafs en stor konsert i Ladugårdslandskyrkan, besökt af drottningen och kronprinsparet samt för öfrigt omkring tretusen personer. Den var anordnad åt den unga sångerskan Johanna von Schoultz för att skaffa henne medel att vidare utbilda sin sällsynt vackra, silfverklingande och ljufva stämma af stort omfång och af en ovanlig smidighet. Konserten inleddes med en kantat, särskildt för tillfället komponerad af den begåfvade tyske pianisten Karl Schwencke, som vistades mycket i Stockholm, "hvarmed konsertgifverskan tolkade publikens gemensamma känsla i det offer hon åt det