Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

36

Schoultz och hans maka Johanna Gripenberg. Hennes underbart välljudande och intagande röst hade utbildats af förste sångmästaren vid Operan Karl Magnus Crælius med så mycken framgång att hon vid femton års ålder kunde uppträda offentligt och ge konserter, denna första i Ladugårdslandskyrkan på våren och den andra på hösten i Katarina kyrka. Hon fick därigenom medel till en studieresa utomlands, hvarunder hon njöt undervisning af Siboni i Köpenhamn och sedan af Romani och Velluti i Italien. 1829 gaf hon flera konserter i Göteborg och Kristiania. I Stockholm lät hon återigen höra sig 1830 och 1831, hvilket år hon kallades till ledamot af Musikaliska akademien, ty hon var redan då en konstnärinna af första ordningen. Våren 1833 erhöll hon engagemang i Genua för att sjunga på den därvarande Nya operan under karnevalen mot ett arfvode af sextontusen francs, och på hösten samma år debuterade hon på Italienska operan i Paris såsom Anna Bolena vid sidan af Giulia Grisi och rönte det mest entusiastiska mottagande. Hon skördade därefter nya lagrar på flera af de italienska teatrarna såsom la Scala i Milano och San Carlo i Neapel. Sverige besökte hon ånyo 1839 och 1840 och gaf då konserter både på Kungliga teatern och i Ladugårdslands kyrka. 1842 gifte hon sig med landtmätaren Felix Brand i Tavastehus, där hon bosatte sig, och sjöng sedermera endast i privata kretsar i Petersburg och Finland. I Karlskrona uppträdde hon dock på en konsert för välgörande ändamål i september 1850. Hennes omfångsrika, starka röst försvagades under hennes sista lefnadsår af ett bröstlidande, och