Sida:Personne Svenska teatern 5.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
79

hvilken af våra modernaste teaterförfattare har väl inom denna riktigt afmätta Aristoteliska tidsrymd och regelrätt inskränkta spelrum kunnat frambringa flera kolsvarta, eldröda och snöhvita beståndsdelar? Detta är därför en pjäs, som jag vill särdeles rekommendera hos våra modiga öfversättare och bearbetare”. På ett kvarts sekel hade emellertid smaken hunnit förändra sig hos oss. Hjortsberg, Torsslow, fru Wennbom, m. fl. försökte göra det omöjliga möjligt, men rysligheten kunde nu ej gå mer än två gånger öfver den Kungliga teaterns tiljor.

Den 11 oktober kom Almlöf hem från sin studiefärd till Paris och uppträdde den 15 som Falkland, med liflig glädje återsedd af publiken, hvarom den hjärtliga välkomstapplåden bar vittne.

Nils Almlöf var son till kammartjänaren Nils Almlöf och dennes från Frankrike härstammande hustru Marie Louise Herbelin, af hvilken han ärft sina mörkbruna blixtrande ögon. Född den 24 mars 1799 ämnade han först ägna sig åt läkaryrket, men en obetvinglig lust till scenen dref honom att söka inträde vid Kungliga teatern, där han den 2 november 1818 antogs till elev, redan följande år erhöll sina första roller och 1820 aktörskontrakt. Rikt utrustad af naturen hade han begåfvats med en ståtlig gestalt, en välljudande, kraftig stämma, vackra anletsdrag, eldig blick och ädel hållning. Till dessa ovärderliga yttre företräden kom en brinnande håg och en afgjord fallenhet för teatern. Publiken omfattade honom också, från första stunden han beträdde scenen, med den största välvilja i synnerhet efter hans utförande af Leicester i ”Maria Stuart” samt