Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

176

777 (1), Nya garnison (3), Ondsinta hustrun (1), Preciosa (9), Passionen och förnuftet (4), Putsmakaren (2), Qväkarne (1), Qväkarn och dansösen (4), Ryno (4), Röfvarbandet (4), Romeo och Juliette (1), den Sedesamma (1), Slottet Montenero (1), Sannljugaren (3), Studenterne i Småland (1), Shakespeare kär (3), Salvator Rosa (2), Stråtröfvaren (1), Sanningsvännen (10), Sömngångerskan (6), Smekmånaden (7), Stamfrun (5), Två ord (1), Trettio år af en spelares lefnad (5), Tyska småstadsborna (2), Tankred (1), Tillfälle gör tjufven (3), Tartuffe (1), Trollflöjten (3), Unge gifte mannen (2), Vattendragaren (4), Väktaren (6), Ålderdom och dårskap (4). Af dessa 86 uppförda stycken voro 28 musikpjäser, hvaraf 3 nyheter, 54 talpjäser, hvaraf 10 nyheter och 4 baletter, hvaraf 2 nya. Dessutom gåfvos fem maskerader, som inbragte 1,500 rdr bko. Då teatern under de åtta månader detta spelår räckte beviljade icke mindre än tolf recetter, hvaraf några honorerades med dubbla biljettpris och andra med 50 % förhöjning, var det mindre underligt, om teatern själf på mellantiderna fick spela för intäkter, som ibland icke betalade dagkostnaderna. Också gick spelårets brist upp till tjugutusen rdr bko.

*

Af det gamla dramatiska gardet kvarstodo vid spelårets början utom de ofvan nämnda Almlöf, Sevelin och fru Bock endast bröderna Kinmanson, af hvilka den äldre, Fredrik, som nu var fyrtisju år, egentligen tillhörde sångscenen, där hans mjuka och fylliga basröst gjorde sig utmärkt gällande, ehuru