Sida:Personne Svenska teatern 6.djvu/241

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Lilla Trädgårdsgatan belägen obebyggd tomt, dittills använd som vedgård, afskild från det s. k. Schultzenheimska huset, och att han 21 mars där lade grunden till sin blifvande teater. Den som minnes gamla Dramatiska teatern, erinrar sig nog också de bägge kolossala granitpelare, som uppburo förstugans tak.

235-Nya Teatern 1850.jpg

Nya teatern. Efter träsnitt i kalendern Svea för 1850.

Dessa voro de första beståndsdelarna af teatern, som kaptenen anskaffat, och som han hade ropat in på en auktion. Pengar till bygget fick han af konditor August Davidsson mot att denne erhöll rättighet till teaterns schweizerirörelse, hvilken han också dref där i flera år. Murningen begynte 25 april, och i slutet af september var taktäckningen färdig. Medan teaterns inredning pågick engagerades personalen. Lindeberg saknade emellertid till sin olycka all