Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

12

Sannljugaren (1), Svenskarne i Neapel (6), Studenterne i Småland (1), den Stumma (17), Sen er i spegeln (2), Två ord (3), Trettio år af en spelares lefnad (1), Tillfälle gör tjufven (2), Tyska småstadsborna (1), Unge gifte mannen (4), Vattendragaren (3), Väktaren (2), Victorine (6), Venetianske bravon (4), Zelindas kröning (2), Ålderdom och dårskap (3). Af dessa 93 uppförda stycken voro 30 musikpjäser, hvaraf 5 nyheter, 58 talpjäser, hvaraf 14 nyheter, och 5 baletter, hvaraf en ny. Dessutom gåfvos 5 konserter och 4 maskeradbaler med en inkomst af 1,904 rdr bko.

Måndagen 24 augusti öppnades spelåret med ”Smekmånaden” och ”Nya garnison”. Salongen var utsåld, och Almlöf, Sevelin och Emilie Högquist hälsades med välkomstapplåder, men garnisonen blef ovanligt nog ej framropad. De följande kvällarna inspelades knappast dagkostnaderna, men 1 september samlade ”Friskytten” fullt hus, emedan man väntade dit de kungliga med deras gäst, hertigen af Leuchtenburg, hvilka dock ledsamt nog uteblefvo. De följande dagarna inställdes spektaklerna, under det militäröfningarna vid Drottningholm pågingo, hvilka helt och hållet togo allmänhetens intresse i anspråk. — Sista augusti debuterade en af teaterns forna elever, en herr Frodelius, son till f. d. aktören med samma namn och dotterson till den store Andreas Widerberg. Han försökte sig i en af Sällströms roller som poeten Ingeson i ”En egendom till salu” och sedermera i december som baron Wäderflygt i ”Konstmakaren”, men utan någon framgång. Emellertid engagerades han från och med följande spelår för en mindre penning, mera för sin morfars och