Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

198

Sid. 161.

Dahlgren har icke i sina Anteckningar omnämnt Rudolf Forssbergs första debut såsom Lionel i "Orleanska jungfrun" 23 november 1837, oaktadt den var å affischerna annonserad. Hans andra debutroll var Julius i "Hedvig eller Banditbruden".

Sid. 177.

Bilden af Georg Dahlqvist såsom markis Posa är gjord efter en mycket sällsynt litografi, signerad Dimberg och antagligen utförd 1839. Per August Dimberg var född 1814, studerade 1839 vid Fria konsternas akademi och utgaf i januari 1840 första häftet af "Svenska scenens artister", ett arbete hvaraf aldrig utkom mer än detta enda häfte, som innehöll detta porträtt.

Sid. 184.

I Aftonbladets redogörelse för representationen 5 juni uppgifves, att tablån vid föreställningens början var anordnad efter professor Sandbergs tafla. På affischen, som ej omtalar, hvarifrån grupperingen var tagen, säges, att hr Forssberg framställde "Arendt Pehrson". Alldenstund Sandberg ej målat någon tafla, där Arendt Persson till Ornäs förekommer, torde man få antaga, det en därvid ofta förekommande namnförväxling ägt rum, och att tablån framställde den då nyss färdigmålade fresken i Gustavianska grafkoret i Upsala domkyrka "Gustaf Vasa hos Anders Persson på Rankhyttan", ty de där förekommande tre personerna öfverensstämma alldeles med de i tablån angifna, Gustaf, Persson och en tjänsteflicka. I Aftonbladets recension omtalas, att kören bakom scenen, som under tablån afsjöng en dalvisa, hade placerats så långt bort, att den från salongen lät endast som en andehviskning.