Sida:Personne Svenska teatern 7.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
87

normala. Både konungen och kronprinsparet voro sängliggande. 28 december måste "Orleanska jungfrun", hvartill alla biljetterna voro slutsålda, inställas klockan en kvart öfver fem, emedan Högquist blifvit hastigt sjuk, och dagen därpå blef "Oedip i Athen" inhiberad på grund af Lindströms sjukdom. Recettföreställningen blef således sista uppförandet af denna opera på vår scen. Till och med nyårsbalen måste till följe af den stora sjukligheten i staden inställas, hvilket icke förr inträffat.

Lars Hjortsberg inlämnade sin afskedsansökan som andre departementschef 26 november, och 5 januari 1837 församlades personalen på teatern för att taga afsked af honom och mottaga hans efterträdare, konungens adjutant, öfverstelöjtnant Alexis Backman (f. 1794 † 1872). Tal höllos därvid både af den afgående och den tillträdande äfvensom af förste direktören, hvilken tillkännagaf, att de båda departementscheferna numera skulle kallas direktörer för den ekonomiska och för den sceniska förvaltningen. Backman gaf 21 januari middag på hotell Ture för teaterns ämbetsmän och flera af de förnämsta artisterna. — Det var icke några vänliga afskedsord J. M. Rosén i sin tidning bestod Hjortsberg. "Såsom andre departementschef har herr Hjortsberg ej allenast icke gagnat teatern, utan äfven rentaf arbetat på dess undergång. Hans ämbetsutöfning har nämligen varit menlig, passivt därigenom att han i allmänhet icke antagit pjäser som ägt något värde; att han icke gjort sig möda att uppsöka talanger, hvilka kunnat bli nyttiga för teatern; att han icke så flitigt som vederbort varit närvarande vid repetitionerna och gått