Sida:Psalm1695-1.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
14 Trones Artiklar. Trones Artiklar. 15

1. O Gudh wij lofwe tigh/ O HErre wij tacke tigh.
2. Tigh/ ewige Fader/ Wördar hela werlden.
3. Tigh prisa alle Änglar/ Himlar och alla kraffter.
4. Tigh prisa Cherubim och Seraphim/ siungandes vtan ända:
5. Heligh/ Heligh/ Heligh HErre Gudh Zebaoth.
6. Fulle äro Himlarna och jorden/ af titt Majestet och härlighet.
7. Tigh lofwa och prisa alle helge Apostlar.
8. Thesslikes lofwa tigh alle helge Propheter.
9. Sammalunda lofwa tigh alle helge Martyrer.
10. Then helga Kyrckia i hela werlden bekänner tigh för en Alsmächtigh Fader/
11. Och tin enfödda Son/ then medh tigh hafwer sannan Gudom/
12. Thesslikes Hugswalaren then Helga Anda.
13. Tu Christe/ ährones Konung/
14. Fadrens Son ästu i ewighet.
15. Til menniskiones förlossning togst tu i jungfru lifwe mandom.
16. Tu öfwerwann döden/ och vplätst Himmelen för the trogna.
17. Tu sitter på Gudz högra hand i Fadrens härlighet.
18. Tädan igen kommandes til at döma lefwande och döda.
19. Ty bedie wij tigh/ At tu hielper tina tienare/ Som tu medh titt dyra blodh hafwer återlöst.
20. Och gifwer them then ewiga härligheten medh tin Helgon.
21. O HErre fräls titt folck/ och wälsigna tin arfwedeel.
22. Och regera them/ Och vphögh them i ewighet.
23. HErre Gudh wij lofwe tigh alla dagar.
24. Och prise titt namn ifrån ewighet til ewighet.
25. Bewara oss HErre i thenna dagh/ At wij icke giöre emot tin wilia.
26. Förbarma tigh öfwer oss/ O HErre/ Och war oss barmhertigh.
27. Ware tin barmhertighet öfwer oss/ Såsom wij på tigh hoppes.
28. På tigh hoppes wij/ O HErre/ Låt oss icke komma på skam til ewigh tijd.

7.

Koral nr 7 [skapa ny melodi] [skapa med samma melodi] [rensa sidcachen]
Sidan :Koral1697/7 saknas

17. Tu Heligh