Sida:Psalm1695-1.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

KALENDARIUM PERPETUUM.

Januarius. ThorsMånad 31 Dag.
D.S.B.G.T. Helg Up. Med.Dags.L
1 A XIX Kal.Jan. Ci Christi Omskär
2 b VIII 4 fi 8.45:3.15:6.30
3 c 3 o
4 d XVI Pridie. Ja
5 e V Non. nus
6 f 8 E Trettondedag
7 g XIII 7 pi
8 A II 6 fi
9 b 5 bi i m
10 c X 4 ven 8.30:3.30:7.0.
11 d 3 di
12 e XVIII Pridie cat
13 f VII Idus. Oc Tiugendedag
14 g 19 Fe Knutiörer Jul.vt
15 A XV 18 li
16 b IV 17 Mar Marcelius
17 c 16 cell
18 d XII 15 Prisc
19 e I 14 Hen 8.15: 3.45:7.30. Henricus
20 f 13 Fab Fabian/ Sebast.
21 g IX 12 Ag Agneta
22 A 11 Vin Vincentius
23 b XVII 10 cent
24 c VI 9 E Emerentia
25 d 8 Pau Pauli Omwänd.
26 e XIV 7 lus 8.0:4.0:8.0:
27 f III 6 no
28 g 5 bi CAROLUS
29 A XI 4 le
30 b XIX 3 lu 7.45:4.15:8.30:
31 c VIII Priaie men

Thorsmånad är jagh nämnder/
J Åhret först bekänder/
Tu drick och ät/ och haf godt modh/
Men på benen lät icke blodh:
Nu bada och hugg timber/ wedh/
Och giör hwad tå plär wara sedh./

Februarius GöjeMånad 28 [29] Dag.
D.S.B.G.T. Helg Up. Med.Dags.L
1 d Kal, Feb. Bri 7.45:4.15:8.30. Brigitta
2 e XVI 4 Pur Kyndelsmessa
3 f V 3 Bla
4 g Pridie ſus
5 A XIII Non. Ag Agatha
6 b II 8 Dor Dorothea
7 c 7 Fe 7.50:4.30:9.0
8 d X 6 bru i X Helena
9 e 5 o
10 f XVIII 4 Scho Scholastica
11 g VII 3 la
12 A Pridie sti 7.15:4.45:9.30.
13 b XV Idus. ca
14 c IV 16 Va
15 d 15 Sig Sigfrid
16 e XII 14 Ju
17 f I 13 li 7.0:5.0:10.0.
18 g 12 con
19 A IX 11 jun
20 b 10 ge
21 c XVII 9 tunc
22 d VI 8 Pe 6.45:5.15:10.30. Petrus
23 e 7 trum
24 f XIV 6 Mat Skottdagen
25 f III 6 Mat Matthias Apost.
26 g 5 thi
27 A XI 4 am 6.30:5.30:11.0
28 b 3 in
29 c Pridie de

Jagh fyller alt medh snö och vhr/
Ty så giöra är min Natur/
Halt tigh warm och achta thet/
At tigh föda så hoof är medh.
Bada och lät tigh Åderslå/
Men på fötterna lät bestå.