Sida:Psalm1695-3.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


1. Nu hafwer thenne dagh/
Alt efter Gudz behagh/
Sin ändtlig ända nådt;
Och natten sömnens wän
Haar åter nu igen
J liusets rum upstådt.

2. O store HErre Gudh!
Hwars röst och stränga Budh
Alt lyda måste här:
Tu skapte dagh och natt;
När dagen giör migh matt/
Gier natten hwilo kär.

3. O Gudh! migh eij försmå/
Låt migh tin nåde fåå/
Ty jagh är swagh och trött:
Men Satans macht är stoor;
Doch tu i högden boor/
Giör at jagh sofwer sött.

4. Min ögon slutas til/
Tin Ängel blijd och mild
Förordna tu ästadh/
Som håller trogen wård/
Och stänger fastan gård
Omkring min hwilostadh.

5. Min kläder klädas af/
Min synd/ o Gudh! begraf
J Christi sido-såår:
Så skal min skröplighet
Blij wänd i härlighet
När jagh af jord upstår.

6. Hur gladlig skal jagh tå
In för titt Ansicht ståå
Uthi en härlig skrudh?
Och siunga tigh medh frögd/
Uthi tins Himmels högd:
Min HErre och min Gudh!

371.

Se tonen Num. 363.

1. WIj tacke tigh/ o HErre Christ!
Som äst wår Frälserman förwist/
Tu oss alla omsorg har/
Medh tine helga Ängla skaar.

2. Wij lägge oss til hwilo nedh;
Låt eij wär siäl umgälla thet/
Som brutit är genom wår skuld;
Förlåt thet Gudh/ och war oss huld.

3. Tin Ängel hålle om oss wacht/
Och hafwe oss i noga acht/
At Diefulen oss eij skada giör
Dach eller natt; Gudh oss bönhör!

4. För eld/ för nödh til lijf och siäl/
O HErre Gudh oss wachta wäl!
I titt Namn wij til sängia gå
Tin barn/ lät oss tin nåde fåå.

5. Min Zzzz 3 5. Wij