Hoppa till innehållet

Sida:Psalm1695-3.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
838
Om thet ewiga Lifwet.

Then eij bär bröllops kläder/
Får ewig spott och spee:
Gudh vnne migh at äga
Rätt bröllops kläder på/
Sann troo som är tin gåfwa;
Ther med jagh kan beståå.

30. O Gudh! för tina nåde
Föör migh på rättan bahn;
Hielp/ Christe/ från all wåde:
Jagh eljest fela kan:
Halt migh i trone fasta
I thenne onde tijd;
Hielp at jagh stedz må hasta
Til thenna högtijd blijd.

31. Nu ändas thenna wisa
Och skiöna sommarsång;
Gudh skal fullsnart oss lisa
Och lösa af all twång;
Och ewigt ähr förläna:
Gudh vnne oss tå wist/
At wij så honom tiena
Förvtan sorg och brist!

413.
Se tonen Num. 377.

HErre signe tu och råde: Och beware nu oss wäl!
HErre titt Ansicht i nåde Lyse altijd för wår siäl!
HErre Gudh titt Ansicht wänd/ Och tin frijd oss allom sänd!
O Gudh Fader/ Son och Ande/ Tigh ske prijs i allo lande!

Ände på Psalmboken.
EVAN-
(För uppslagets andra sida, se Evangelia och Epistler)