Sida:Psalm1695-3.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

At wrede migh eij öfwerraskar; Men hörer alt medh tolamod; Så at then ringe hielpas må/ Och aldrig från migh tröstlös gåå.

6. Jagh weet at tu/ o Gudh! högst råder/ Och at tu alla döma skal; Ty gif tå migh tins Andas nåder/ At jagh förrättar så mitt kall/ Jagh uthaf nåde medh tin Son Må råda i hans Himmels thron!

IV.

Lärares Böne-Psalm.

323.

1. O Gode Herde/ som Gaf och uth titt lijf för fåren/ Och gaf them läkedom Uthi the helga såren; Tu håller ännu wacht Alt om tin klena hiord/ Medh tine Gudoms macht/ och med titt helga Ord.

2. Jagh är bland tina fåår/ Doch hafwer tu migh kallat Til herda-syslan sår/ Och wården migh befallat