Sida:Psalm1695-3.djvu/96

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
348.

Se tonen Num. 89.

1. O HErre Gudh som all ting skop/
Lius/ Himmel/ Stiernor medh sitt lopp/
Tu stora lius haar tu upsatt/
Sool til dagh och Månan til natt.

2. Af tigh är dagen skapad så/
At hwar skal til sin syslo gåå;
Men alle the på jorden boo/
Om natten skola hafwa roo.

3. All creatur hwart ett för sigh/
Är skickat til at prisa tigh;
Och mennskian hon är skapad så/
At hon all diur skal föreståå.

4. Men hwar man må beklaga thet/
At synden är inkommen medh:
Wårt regement hon hafwer kränckt/
Och oss i döden nedersänckt.

5. Wij bedie tigh/ o HErre mild!
Hwad brutit är thet gif oss til:
Gif oss tin nådh/ o HErre Gudh!
At wij må hålla stedz tin Budh.

6. Gif Gudh/ thet som wij bedie om/
O Fader! medh tin käre Son/
Och Ande/ sann Treenighet;
Högtlofwad i all ewighet!

349.

Se tonen Num. 295.

1. O Helige Trefallighet! En sanner Gudh i ewighet/ Gudh Fader/ Son och Helge And Giör migh i dagh (natt) ett godt bistånd.

2.