Sida:Psalm1695-4.djvu/23

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Fastelags-Söndag.

Collecta.

O HErre! hör mildeliga wåra böner/ och förlossa oss af wårt syndaband/ och bewara oss för alt ther oss emotstår: genom tin Son JEsum Christum wår HErra. Amen.

Epistelen/ 1. Cor. 13. w. 1.

KÄre bröder: Om jagh talade medh menniskiors och Änglars tungor/ och hade icke kärleken/ så wore jagh en liudande malm/ eller een klingande bielra.

2. Och om jagh kunde prophetera/ och wiste all hemlighet/ och alt förstånd/ och hade alla troo/ så at jagh försatte berg/ och hade icke kärleken/ så wore jagh intet. 3. Om jagh gåfwe alla mina ägodelar the fattiga/ och låte min lekamen brinna/ och hade icke kärleken/ så wore thet migh intet nyttigt. 4. Kärleken är tolig och mild. Kärleken afwundas intet. Kärleken skalckas intet: Han upblåses icke. 5. Han skickar sigh icke ohöwerliga. Han söker icke sitt. Han förtörnas icke. Han täncker intet argt. 6. Han glädz icke öfwer orättferdighet: men han förgdar sigh öfwer sanningen. 7. Han fördrager all ting. Han troor all ting. Han hoppas all ting. Han lider all ting. 8. Kärleken wänder aldrig åter: ändch Prophetiernas skola återwända: och tungomålen skola afkomma: och förståndest skal återwända. 9. Ty wij förstå endeels: och prphetere endeels. 10. Men tå thet kommer som fullkomligit är/ så wänder thet åter som endells är.