Sida:Psalm1695-4.djvu/61

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

[- - - ]

Bönen

WIj tacke tigh/ HErre Gudh himmelske Fader/ af alt wårt hierta/ at wij titt heliga Evangelium hördt/ och ther igenom tin helga wilia förstått hafwe. Wij bedie tina grundlösa barmhertighet/ at wij af tine nådh måge behålla tins helga Ordz lius; och at tu wille genom tin Helga Anda så styra och regera wåra hiertan/ at wij aldrig wike ther ifrån: Vtan hålle oss hårdt ther widh/ och få ena ewiga salighet. Amen.