Sida:Psalm1695-4.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Then Hel. Simonis och Jude Dagh.

Collecta såsom H. ANdree Dagh. Epistelen såsom Hel. Jacobs Dagh.

O Gudh förlän migh tina nådh 566. Gudh är wår starckhet och tilflycht 114.

Evangelium/ Matth. 10. w. 5. J Then tiden sände JEsus vth the tolf/ och böd them och sade: Går icke på Hedningarnas wägh/ och går icke i the Samariters st städer. 6. Vtan går hällre til the borttappada fåår af Jsraels huus.
7. Men går och prediker/ och säger: Himmelriket är kommet hardt när.
8. Giörer the siuka helbregda/ the spetälska rena/ reser vp the döda: Vthdrifwer Dieflar. J hafwen fått förgäfwes/ så skolen J ock gifwa förgäfwes.
9. Hafwen icke guld/ icke heller silfwer/ iocke heller penningarn i edra pungar.
10. Och inga wägskräppor; och icke twå kirotlar; icke skoor/ och ingen staff: Ty arbetaren är wärd sin maat.