Sida:Psalm1695-5.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

Then wederwärdighet som migh 596

Tridie Söndagen i Faston.

Sij JEsus är ett tröstrijkt Nman 279 Gudh säger at then salig är 557 I dagh är HErrans Sabbathsd. 463

Midfasto Söndag.

Gif oss o Gudh wårt daglig brödh 636 När tigh går hungers nödh uppå 638 Oss Christna bör troo och besinna 411

Femte Söndagen i Faston.

På HErran jagh förtröstar 59 Ett godt berådh och wälbetänckt 455 O HErre tu äst min enda tilflycht 68 Gudh hör min böön och te tigh fram 125 Hwad goft kan jag doch giöra 525

Psalm-Söndagh.

Se the Psalmer som handla om HErrans högwärdige Nattward. num. 14.

Dymmelwekan. 1. Om Christi pino och död.

Se num. 147.

2.

Om Chisti begrafning.

Så är fullkomnat JEsu kär 315

San Gudh och man o JEsu blijd 316

I Påskahögtiden.

Hijt höra Påskapsalmerne/som på then 162 och följande numrer igen finnas.

Annan dagh Påska.

Förutan Påskapsalmer/ som förnämligast böra sjungas/ kan någon ag efterföljande/ som bäst skickar sigh til Texten och thess uthläggning/ under tiden brukas: såsom