Sida:RD 1935 34.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 25. 1 Nr 25. Ankom till riksdagens kansli den 21 februari 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av Kungl. Maj.-ts proposition angående öuerflyttande från domänstyrelsens till lantforsvarets förvaltning av vissa delar utav kronok, A " 'd U l - par en sen mm ppsa a (23 avd.) l en till riksdagen den 16 januari 1935 avlåten, till jordbruksutskottet hänvisad proposition, nr 30, har Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över försvarsärenden för samma dag, föreslagit riksdagen medgiva, att i statsrådsprotokollet angivna delar av kronoparken Åsen invid Uppsala, innehållande i areal omkring 40 hektar, må från och med den 1 januari 1936 överflyttas från domänstyrelsens till lantf försvarets förvaltning och statens domäners fond därvid nedskrivas med ett mot fastigheternas taxeringsvärde svarande belopp. Beträffande utredningen i ärendet tillåter sig utskottet hänvisa till det vid propositionen fogade statsrådsprotokollet. Utskottet, som biträder det framlagda förslaget, hemställer, Utskottet att riksdagen må bifalla förevarande proposition. Stockholm den 21 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Vid detta ärendes slutbehandling hava närvarit: från första kammaren: herrar Sederholm, August Nilsson, Carl Eriksson, Gabrielsson, Tjttllgren, von Stockenström, Granath och Fritiof Gustafson; samt från andra kammaren: herrar Johansson i Uppmälby, Hedlund ifläste, Uddenberg, Gustafson i Vimmerby, Olsson i Rödningsberg, Pettersson i Rosta, Ericsson i Sörsjön, Hagman och Osberg. Bihang till riksdagens protokoll 1.935. 10 saml. Nr 25-27. nu ss