Sida:RD 1935 34.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


34 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 42. häst, skall han ofördröjligen underrätta länsstyrelsen och länsveterinären. , Länsstyrelsen skall efter att hava erhållit sådan underrättelse förordna vederbörande tjänsteveterinär att i och för utrönande av sjukdomens utbredning i erforderlig utsträckning verkställa undersökning av hästar å det ställe där sjukdomen konstaterats. Har beskällare använts för betäckning av sto som är angripet av sjukdomen, skall länsstyrelsen förordna vederbörande tjänsteveterinär att undersöka beskällaren samt efter länsveterinärens hörande bestämma om ytterligare undersökningar, som finnas erforderliga för utrönande av huruvida smitta spridits genom beskällaren. Har à ett och samma ställe under ett år förekommit mer än ett fall av smittsam kastning, må länsstyrelsen efter framställning av veterinär och efter länsveterinärens hörande utfärda smittförklaring. Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1936. nosen. Stockholm. Isaac Marcus Boktryckeri-Aktiebolag. 1936.