Sida:RD 1935 34.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 48. "Statens allmänna fastighetsfond", för redovisning av staten tillhöriga fastigheter i huvudsaklig överensstämmelse med de av departementschefen i statsrådsprotokollet över finansärenden för den 15 februari 1935 angivna grunderna, dels ock till Ersättning till statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1935/1936 under olika huvudtitlar anvisat särskilda förslagsanslag, däribland under nionde huvudtiteln 659,000 kronor. Om riksdagens sålunda i ärendet fattade beslut har utskottet härigenom velat - erinra. Stockholm den 21 mars 1935. På. jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Vid detta ärendes slutbehandling hava närvarit: från första kammaren: herrar Sederholm, August Nilsson, Carl Eriksson, Tjällgren, von Stockenström, Friliof Gustafson och Dalberg; samt från andra kammaren: herrar Johansson i Uppmälby, Hedlund i l-läste, Olssoni Rödningsberg, Andersson i Löbbo, Liedberg, Andersson i Tungelsta, Pettersson l Rosta och Osberg. flšl l>:!;.mlsaaewšlareu;Boktrycke;-Xltlieliolag. 1936--