Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/165

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGEN S PROTOKOLL. l934. Första kammaren. Nr 5. Lördagen den 27 januari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Möller avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 38, med förslag till förordning om erkända arbetslöshetskassor m. m.; nr 39, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 8 april 1927 (nr 77) om försäkringsavtal; nr 40, med förslag till lag om offentlig arbetsförmedling m. m.; nr 41, angående anslag till socialstyrelsen m. m.; nr 62, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 och 2 §§ lagen den 21 september 1915 (nr 362) om behörighet att utöva läkarkonsten; samt nr 66, med förslag till lag om ändring i lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus. Justerades protokollet för den 20 innevarande månad. Herr förste vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade: Herrtalman! J ag hemställer, att kammaren måtte besluta fördela de till tillfälligt utskott remitterade motionerna på följande sätt: Första tillfälliga utskottet tilldelas den av herr Pettersson, 'Anton, m. fl. väckta motionen, nr 23, om utredning rörande omfattningen av gifta kvinnors anställning i statlig och kommunal tjänst och om möjligheterna tillförtidspensionering av dem. Till andra tillfälliga utskottet överlämnas nedannämnda motioner: nr 29, av herr Ehrnberg m. fl., om utredning och förslag angåendetillverkning och avsättning av vin av svenska frukter och bär; och nr 71, av herr Pettersson, David, och herr Karlsson, Oscar Gottfrid, omnedbringande av räntan å. lån från pensionsförsäkringsfonden, särskilt sådana, som beviljats för sjukhusändamål. Vad herr förste vice talmannen sålunda hemställt bifölls. Företogs val av åtta ledamöter i kammarens första tillfälliga utskott, till vars behandling hänvisats den inom kammaren väckta motionen nr 23.Därvid avlämnades 71 godkända valsedlar, samtliga med partibeteckning »Den gemensamma listan» och alla utom en upptagande namnen på. följandepersoner i denna ordning: herr Wagnsson, » |Velan(lei', » Carlsson,_Olof, _ » Wijkström, » Bjurström, Första kammarens protokoll 'l934. Nr 5. 1