Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/167

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 27 januari. Nr 5. 3 nr 67, angående godkännande av avtal rörande försäljning av vissaDjäknehytterotarnas skifteslag tillhöriga samfällda områden i Avesta stad i vadangar vissa allmänna hemman. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 47, angående nedläggande av förskolan för blinda i Växjö m. m.; nr 48, angående skyldighet för lärare att i vissa fall underkasta sigläkarundersökning m. m.; och nr 49, angående rätt för expeditionsvakten J. O. Gustafsson att föruppflyttning i löneklass tillgodoräkna viss tjänstgöring. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 50, angående förhöjt understöd till förre seminarieeleven B. E. L. Hellström. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 57, angående befrielse för förste reparatören E. Hägglund frånskyldighet att till statens järnvägar återgälda vissa ersättningsbelopp; nr 58, angående befrielse för K. S. l-l. Hartin från viss betalningsskyldighet; nr 59, angående förstärkning av marinförvaltningens arbetskrafter m. m.; samt nr 60, angående gäldande av vissa haverikostnader. Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet nedannämndamotioner: nr 72, av herr Sjödahl m. fl., om utredning rörande verkningarna avkommunallagarnas bestämmelser angående kvalificerad majoritet i vissa fall m. m.; samt nr 73, av herr Lindmark, om utredning och förslag i fråga om kommunal fondbildníng. . Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 74, av herr Borell, om ökat anslag till ersättning för förlorad lösen i följd av inteckningsförnyelsernas avskaffande; nr 75, av herr Åkerman m. fl., om ökat anslag till svenska skyddsförbundet; nr 76, av herr Wohlin, angående vissa åtgärder för vidmakthållandet av sjöförsvaret; nr 77, av herr Nerman, i anledning av Kungl. Maj :ts under fjärdehuvudtiteln äskade anslag till militärväsendet; _ _ nr 78, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om anslag till detfrivilliga skytteväsendet; nr 79, av herrar Hjalmarsson och Linder, om anslag till uppförande av hem för kroniskt sjuka i Malmö och Kalmar; _ nr 80, av herrar Bergqvist och Sandström, om ökat anslag till statsbidrag till driftkostnaderna för tuberkulossjukvårdsanstalter; nr 81, av herr Petrén, om anslag till bidrag för anskaffande av bostäder åt provinsialläkare å landsbygden; _ nr 82, av herr Eriksson, Carl, och herr Granath, om anslag till bidrag för anskaffande av bostäder åt provinsialläkare å landsbygden;