Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 27 januari. Nr 5. 5 nr 107, av herr Olsson, _0lo)f, m. fl., om statsbidrag från anslaget tillarbet-slöshetens bekämpande till hjälp åt förtjänta svenska konstnärer; nr 108, av herr Sundberg m. fl., om utförande såsom reservarbete av en väg-, bro- och färjförbindelse Lysekil_Skaftö-Flatö-Orust; nr 109, av herr Nilsson, Petrus, m. fl., om skärpt kontroll övertillämpningen av reglerna för hjälpverksamhet vid arbetslöshet; samt nr 110, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om ökning av vissaanslag under fjärde huvudtiteln. Föredrogos och hšinvisades till behandling av lagutskott nedannämndamotioner: nr 111, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om revision av lagen om värnpliktiga, vilka hysa samvetsbetänkligheter mot värnpliktstjänstgöring; och nr 112, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om ökning av antalet värnpliktiga, som uttagas till linjetjänst. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Larson ,Ed- ward, m. fl. väckta motionen, nr 113, om anslag till riksföreningen Jord ät arbetslösa. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet nedannämnda motioner: nr 114, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om höjning av tullen å. kaffe; nr 115, av herr Johansson, Johan Bernhard, m. fl., om höjning av tullen å. potatis och potatisflingor; nr 116, av herr Larson, Edward, om höjning av tullen äsäkerhetständstickor; nr 117_, av herr Wehlin m. fl., om tull å. zinkvitt; nr 118, av herr Gustavson, John, m. fl., om tull å hummer och andraskaldjur; nr 119, av herr Gnstavson, John, m. fl., om tull å fiskfiléer; nr 120, av herr Löfvander m. fl., om höjning av tilläggstullen å. tomater och gurkor; nr 121, av herr Sandberg, om tillverkning till avsalu inom landet avmaltdrycker av klass lii, m. m. ; nr 122, av herr Sundberg, om borttagande av skyldigheten för tillverkare att vid försäljning av pilsnerdricka å. landet upprätta -s. k. kvittensbok; nr 123, av herr Bergman m. fl., om höjning av skatten å. malt, som användes vid tillverkning av skattepliktiga maltdrycker; samt nr 124, av herr Rosén m. fl., om utredning och förslag rörandeförfattningsändringar till förhindrande av S. k. skatteflykt. o Föredrogos och hänvisades till bankoutskottet nedannämnda motioner: nr 125, av herrar Björkman och Bergström, om årligt understöd åtvärnpliktige K. G. A. Dahlgrens änka; nr 126, av herrar Strömberg och Sandén, om pension och understöd åt förre musikfuriren N. B. Strandh och hans minderåriga barn; nr 127, av herr Gustavson, John, om årligt understöd ur Vadstenakrigsmanshuskassa ät förre soldaten K. O. Östberg; nr 128, av herrar Sandén och Kvarnzelíus, om pension åtfattigvårdskonsulenten P. Larssons änka;