Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/305

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


herr » » » herr » » » herr » » » herr » » )) herr » » » herr » » » herr )) » )) herr » » » Lördagen den 24 februari. Nr 12. 'vid kontoret i Örebro Åqoist, Torsten, direktör, Örebro, Molin, C. A., f. d. riksdagsman, Aspa, Fromell, A. R., kontorschef, Orebro, Karlsson, Johan, landstingsman, Björkmo, Granbergsdal, med 31 >) 31 » 31 » 31 vid kontoret i Östersund Henriksson, Henrik, d. y., disponent, Offne, Trângsviken, Nilsson, Nils, lantbrukare, fllullus, Nälden, Annér, Wilhelm, redaktör, Ostersund, Holm, Sigurd, typograf, Östersund, med 31 » 31 » 31 » 31 suppleanter: vid kontoret i Göteborg Eneroth, Ture, arrendator, Högen, Jonsered, Hedvall, Julius, f. d. riksdagsman, Göteborg, Fagerberg, J. A., spårvägskonduktör, Göteborg, Carlbring, Einar, disponent, Göteborg, med 28 » 27 » 26 » 25 vid kontoret i Malmö Jensen, Christian, f. d. riksdagsman, Lund, Ryding, Nils, rådman, Malmö, Persson, Olof, landstingsman, Munkarp, Thomasson, G., lantbrukare, Hejdeholm, H1u'va, med 28 » 27 » 26 » 25 'uid kontoret i Falun Wikander, L. E., ingenjör, Morgàrdshammar, Maritz, Per, kommunalordíörande, Leksand, Smedh, Herman, f. d._riksdagsman, Bergkarlås, Mora Noret, » 26 Larsson, l/iss Olof, landstingsman, Leksand, » 25 med 28 >) 27 vid kontoret i Gävle Norell, J. A., fabrikör, Söderhamn, Carlsson, Pontus, målaremästare, Gävle, Krona, Emil, järnvägstjänsteman, Hudiksvall, Åberg, P. E., hemmansägare, Sjökalla, Bergby, med 28 » 27 » 26 » 25 'vid kontoret i Halmstad Lindblad, H. F., folkskollärare, Sibbarp, Bohlers, K., lantbrukare, Bol, Vessigebro, Persson, P., f. d. riksdagsman, Tofta, Bengtsson, Gustaf, handelsarbetare, Halmstad, med 28 >) 27 » 26 » 25 vid kontoret i Härnösand Lindeborg, J., kamrer, Härnösand, Mdström, P., f. d. riksdagsman, Häxmon, Ådalsliden, Fahlén, Verner, lantbrukare, Nordanåker, Nyland, Sundström, o. W., sågverksarbetare, Kramfors, med 28 » 27 » 26 » 25 röster, » , >> , » ; röster, » , » , » ; röster, » , » ,

  • > ;

röster, » , » l » ; röster, » , » , » röster, 9 , >> ,

  • > ;

röster, » , » , )> ; röster, » , ». »;