Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
Motioner i Första kammaren, Nr 57.

fåravelslånefond för inköp av avelsfår, iordningställande av stängsel för får samt andra åtgärder för upprättande eller utvidgning av fårskötseln å härför lämpade egendomar. Utredningen ansåg vidare, att stöd borde givas åt fårkötts avsättning inom slaktdjursregleringens ram, därvid man bör eftersträva ett pris på lammkött som motsvarar två gånger priset på kött av storboskap. Ytterligare föreslog utredningen, att producenterna av otvättad svensk ull under den närmaste femårsperioden därför garanteras ett pris ej understigande tjugufem gånger priset enligt visst medeltal för all vid mejerierna invägd mjölk.

På grund av vad som anförts hemställes,

 att riksdagen måtte
 dels i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om åtgärder för ökad avsättning av fårkött inom slaktdjursregleringens ram,
 dels besluta, att riksdagen för sin del medgiver Kungl. Maj:t rätt att fastställa lämpligt utformat garantipris å otvättad svensk fårull under en tid av fem år,
 dels ock för sin del besluta inrättandet av en fåravelslånefond samt för dennas verksamhet för budgetåret 1942/43 anvisa ett reservationsanslag av kronor 3,000,000.

Stockholm den 21 januari 1942.

Carl Beck-Friis.