Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/139

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13
Motioner i Första kammaren, Nr 67.

och 44 procent den obemedlade. Härav framgår tydligt att de lånebehövandes antal i detta fall är ganska stort. Om man vidare utgår ifrån att dessa studielån, utom möjligen i vissa undantagsfall, bli återbetalda, så blir ju den direkta utgiften för staten endast den ränteförlust som uppstår.

Denna omständighet gör enligt vår mening att man icke bör sätta en allt för snäv gräns för dessa lånemöjligheter.

Med hänvisning till vad som här anförts tillåta vi oss föreslå,

att riksdagen måtte besluta uppdraga åt Kungl. Maj:t att på sätt Kungl. Maj:t finner lämpligt utöka villkoren för erhållande av statens räntefria studielån till elever vid skolor av här nämnt slag.

Stockholm den 21 januari 1942.

Emil Näsström. Verner Söderkvist. A. Gillström.