Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16
Förteckning över motionärer i Första kammaren år 1942.


Motionär. Motionsnummer.

Eriksson, Bertil K. J . . . . . . 179, 279.

Ericsson, C. Herman 47, 220, 223, 224, 245

Eriksson, Carl E. . . . . . . . . . . . 31, 161.

Ericson, Frans O. . . . . . . . . . 7, 8, 10.

Eskhult, E. W. 14, 19, 21, 25, 80, 87, 115, 123, 197, 249, 255, 284.

Forslund, J. A. . . . . . . . . . . . . . . . 251. Franzon, F. L. 29, 114, 131, 132, 133, 216, 251, 287.

Friggeråker, J. 5, 70, 74, 75, 76, 80, 85, 86, 87, 109, 197, 233, 236, 241, 249, 255, 256, 284.

Gabrielsson, N. G. 50, 60, 110, 148, 195, 226, 260.

Gillström, A. 18, 32, 33, 34, 38, 54, 56, 67, 144, 145, 147, 161, 205, 211, 270.

Granath, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.

Gränebo, C. P. V. 14, 19, 78, 91, 139, 233, 234, 269, 284.

Gustavson, John A. 11, 14, 19, 21, 25, 26, 70, 71, 74, 75, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 99, 105, 109, 123, 124, 150 151, 171, 189, 216, 227, 233, 234, 249 255, 269, 284, 295

Gärde, J. N. . . . . . . . . . . . . . . 19, 164.

Hansson, Frans E. 50, 51, 77, 80, 84, 88, 99, 105, 198, 211.

Hansson, Jacob . . . . . . . . . . . . 25, 229.

Hansson, Sven V. 53, 146, 150, 161, 206, 207.

Heiding, G. A. 14, 19, 21, 25, 80, 85, 91, 123, 227, 233, 235, 255, 269.

von Heland, K. E. H. 11, 14, 80, 85, 109, 216, 233, 234, 249, 255, 284.

Helgesson, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281.

Herlitz, N. 80, 122, 141, 195, 217, 251, 264.

Heüman, G. E. . . . . . . 6, 80, 124, 163.

Holmbäck, Åke E. V. 16, 19, 30, 80, 141, 166, 167, 173, 174, 175, 176, 188, 202, 264.

Holmström, N. 15, 39, 41, 60, 64, 77, 80, 125, 183, 185, 199, 200, 219, 231, 232, 271, 273, 274, 289, 297, 298, 299.

Holstenson, A. F. A. 5, 11, 14, 19, 21, 25, 74, 75, 76, 80, 91, 123, 197, 204, 233, 234, 249, 255, 256, 269, 284, 285.

von Horn, L. R. 111, 195, 208, 209, 219, 239, 240.

Härdin, C. A. . . . . . . . . . . 47, 195, 229.

Johansson, Johan Bernhard 4, 15, 19, 22, 80, 110, 139, 210, 219, 260, 275, 280.

Johanson, Karl August 54, 113, 143, 211, 212, 220, 270.

Johanson, Karl Emil 80, 94, 198, 219, 261.

Johansson, C. J. Robert 284, 293.

Karlsson, J. Gottfrid 19, 26, 35, 81, 156, 190, 243, 244.

Karlsson, K. Gustaf 84, 88, 99, 105, 108, 132, 211, 216, 256.

Karlsson, Oscar Gottfrid 6, 18, 69, 195, 265.

Källman, G. W. . . . . . . 1, 29, 83, 251.

Lagerfelt, I. C. G., friherre . . 60, 219.

Larsson, A. Samuel (Sam) E. 117, 129, 141, 147, 251.

Larsson, Sven B. 9, 47, 83, 160, 210, 275.

Leander, A. . . . . . 140, 223, 224, 229,

Lindblom, E. A. 19, 35, 37, 70, 81, 92, 113, 228, 243, 244, 274.

Lindbärg, K. E. . . . . . . . . . . 161, 203.

Linderot, S. H. L:son 79, 82, 98, 103, 107, 157, 194, 196, 248, 250, 286.

Linder, F. William . . . . . . . . . . . . . 182.

Lindström, K. A. R. 195, 222, 237, 264, 295.

Linnér, S. N. 29, 30, 32, 48, 49, 122, 141, 264.

Löfgren, A. 89, 161, 178, 214, 220, 229, 281.

Löfvander, A. 14, 19, 123, 171, 177, 227, 231, 234, 249, 255, 283, 284.

Magnusson, A. Theodor E. 47, 100, 162, 179, 186, 192.

Mannerskantz, A. F. 15, 51, 52, 58, 59, 60, 72, 77, 80, 135, 195, 198, 208, 240, 242, 258, 282, 290, 294.

Mattsson, O. E. 84, 88, 99, 211, 216.

Nilsson, Bror A. 14, 19, 21, 25, 26, 46, 52, 55, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 104, 123, 189, 193, 209, 216, 233, 234, 241, 249, 254, 255, 277, 284.