Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16
Motioner i Första kammaren, Nr 97.

att skapa en förgrenad gymnastikorganisation bland ungdomen samt för sång- och musikföreningar bland barn och ungdom? Man har varit ganska liberal med anslag till idrott, och därom är blott gott att säga, men man har i stort sett glömt all annan kultur- och karaktärsfrämjande barn- och ungdomsverksamhet.

Dessa fel och försummelser kunna dock dess bättre genast rättas. Med ett blygsamt anslag skulle på dessa områden redan verksamma organisationer kunna snabbt utvidga sin verksamhet bland barn och annan ungdom. Den behövliga kontrollen över medlens användning skulle kunna handhavas av skolöverstyrelsen.

I avsikt att de planerade stora utredningarna till de svenska barnens skydd, vård och fostran ej må hindra en möjligast snabb hjälp får jag härmed hemställa att riksdagen måtte besluta

att till de religiösa riksungdomsrörelsernas verksamhet, efter prövning i varje särskilt fall av skolöverstyrelsen, anslå för år 1942/43 ett belopp av 75 000 kronor;

att till scoutrörelsens främjande i vårt land, efter prövning som ovan sagts, anslå likaledes 75 000 kronor för samma tid;

att till nykterhetsrörelsens verksamhet för barn och ungdom på enahanda villkor och för samma tid anslå 75 000 kronor;

att till ungdomsringen för bygdekultur, kulturella ungdomsrörelsen och folkdansgillena i riket på enahanda villkor och för samma tid anslå tillsammans 60 000 kronor;

att till främjande av gymnastik-, sång- och musikövningar för barn och ungdom utanför skolan anslå för samma tid och på samma villkor 50 000 kronor;

allt utöver vad dessa föreningar och verksamhetsgrenar möjligen kunna ur andra anslag erhålla för dessa ändamål;

samt att till arbetarnas bildningsförbund, jordbrukarnas bildningsförbund och nykterhetssällskapens bildningsverksamhet evad gäller arbetet bland barnen på samma villkor och för samma tid anslå 50 000 kronor att av skolöverstyrelsen fördelas.

Stockholm den 23 januari 1942.

Fredrik Ström.

Statens Reproduktionsanstalt, Stockholm 1942.

16442