Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/622

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

1-L Jlotwkmcr i Första kammaren., Nr 237. Vi lieniställa därför, att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj:ts proposition nr 210 angående den fortsatta utbyggnaden och organisationen av landets försvarskrafter måtte beträffande de hittillsvarande landstormsoffieerarnas ställning beakta de önskemål som ovan framförts, främst att anställning såsom reservoffieer jämväl må medges landstormsofficerare i värnpliktsåldern, så framtde äro väl lämpliga och kvalificerade, att landstormsofficerare och värnpliktige officerare, vilka utnämnas till reservofficerare, erhålla en efter tjänstetiden såsom reservoffieer beräknad pension jämte erforderligt utrustningsbidrag. Stockholm den 29 april 1942. I var Anderson. K aut Petersson. Rickard Lindström. i- swcmwlm, mycimriaktieboiaget r1aen,194f: