Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/673

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

Motioner i Första kammaren, Nr 253. 7 skola och regemente på annat sätt än i propositionen nr 270 beräknats, därest fortsatt utredning skulle giva vid handen att förliiggningsfrågorna böra lösas genom annan- lokaldisposition än som i propositionen förutsatts. På grund av det sålunda anförda får jag härmed hemställa, att riksdagen måtte i samband med beviljande av medel för ordnande av sjömansskolans och Karlskrona kustartilleregementes förläggningslokaler m. m. dels anhålla att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om ytterligare utredningrörande förläggningslokalernas m. m. disposition, dels ock bemyndiga Kungl. Maj:t att disponera medlen för ifrågavarande förläggningsfrågors ordnande på annat sätt än som i propositionen nr 270 förutsatts. - Stockholm den 19 maj 1942. Emil Petersson.