Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
16
Motioner i Första kammaren, Nr 19.

Några synpunkter på våra dagars nöjesfråga
av kyrkoherde Gust. Grände.

Det aktuella läget.

För blott få årtionden sedan fanns ingen nöjesfråga i modern mening. Man arbetade dygnets flesta timmar och hemmet var självklart umgängeslivets medelpunkt. Den yngre ungdomens nöjesbehov fick sin tillfredsställelse vid hemmets fester. Det offentliga nöjeslivet utanför hemmet var förbehållet den vuxna ungdomen och var begränsat till ett fåtal tillställningar. Dessa hade ingenting med affär att göra.

Förhållandena på ifrågavarande område äro nu helt annorlunda och frågan har kommit i ett radikalt nytt läge, som kännetecknas av bl. a. följande:

1. Nöjeslivet år objekt för en omfattande affärsrörelse, som brett ut sig över hela landet och blivit storindustri. Offentliga affärsdrivna nöjesfält såsom ambulerande tivolin, folkets parker, buskdansbanor, finns i nästan varje socken och ofta med blott några få kilometers avstånd från varandra.
2. Den mycket stora publiktillströmningen. I landet finnes nära 400 tivolin och vartdera besöker 12—16 platser under sommaren. Att ett sådant tivoli har ända upp till 20 000 besökare en enda kväll hör icke till undantagen. Som exempel kan vidare nämnas, att vanliga buskdansbanor, belägna i små församlingar med endast 700 inv., besökas regelbundet varje lördag och söndag av 600—700 personer.
3. Den regelbundna upprepningen av nöjestillställningar 2—3 gånger i veckan.
4. Publiken utgöres numera till 23 av ungdom under 19 år och medelåldern tycks vara omkring 16-17 år.


Några orsaker till denna utveckling.

  1. Undergrävd föräldraauktoritet och hemlivets upplösning.
  2. Trångboddhet.
  3. Höjd levnadsstandard (även den yngre ungdomen har egen kassa).
  4. Ökad fritid.
  5. Bristen på samlingslokaler.
  6. Ökat behov av kollektiv upplevelse.
  7. Tidens allmänna oro och hets, som stegrats genom de krigiska världshändelserna.
  8. Den andliga nivelleringen i tiden.
  9. Nöjesgrossisternas medvetna och energiska strävan att förvandla ungdomen till nöjesboskap.
  10. Samhällets passivitet inför utvecklingen.


Skadeverkningar.

Anledningen till den storm, som uppstått kring nöjesfrågan, är det moderna nöjeslivets skadeverkningar, som vålla varje insiktsfull och för de ungas och vårt folks bästa nitälskande människa allvarligaste bekymmer. Dessa skadeverkningar äro av ekonomisk, moralisk och social natur. Detta