Sida:Rd 1942 C 22 3 Första kammarens motioner 1 300.djvu/794

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs

6 Motioner i Första kammaren, Nr 2.93. att familjepenningen utgår enligt enhetliga grunder utan dyrortsgradering med i bilagorna angivna högsta belopp. Stockholm den 13 juni 1942. Ivar Persson. Robert Johansson. Gust. Elofsson i Vä. Bilaga 1. Förslag till Förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under krigstjänstgöring m. m. (krigsfamiljebidragsförordning) . 6 §. Familjepenning utgår med högst så stora belopp för dag, som nedan angivas: För hustru och frånskild hustru ävensom - därest - - - - - - Värnpliktig icke sammanlever med hustru eller hust- F01 ann*}-n fnfnllle F01 annan fnn11lje run, med vilken han sammanlever, är arbetsoförmö- meqlem Wei 16 ål nlflilenl under 16 år gen - för annan familjemedlem, som förestår hem- nn -5°n1 avses nn fl°ln 9-VSOS met åt värnpliktig med hemmavarande 1 k°1- 1 1 k°1- 1 familjemedlem under 16 år kronor kronor kronor 3: - l 1:80 l 1: 30 Bilaga 2. Förslag till Förordning om familjebidrag åt värnpliktiga under tjänstgöring i fredstid (f redsfamil j ebidragsf örordning) . - 4 §. Familjepenning utgår till den värnpliktiges familj för varje dag, den värnpliktige äger tillgodoräkna sig såsom tjänstgöring, in- och utryckningsdagarna inberäknade, med högst så stora belopp för dag, som nedan angivas: För hustru och frånskild hustru ävensom - därest - - -" - - - värnpliktig icke sammanlever med hustru eller hust- F01 annan fnfn11J° F01 annan fnyn1lj° run, med vilken han sammanlever är arbetsoför- meqlem över 16 51 1ngü-1°ln nndef 155-1 rnögen - för annan familjemedlem, som förestår an §°m avses nn 90111 "Wen hemmet ät värnpliktig med hemmavarande - 1 1101- 1 i k°1- 1 barn under 16 är kronor kronor kronor 4: 50 l 1: 80 | 1: 30 V smcknoxm. myckernaknebomget :r1aen.1o42