Sida:Rd 1942 C 23 4 1 AK motioner 1 224.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Motioner i Andra kammaren, Nr 35–36.

Nr 35.


Av herr Ljungberg m. fl., angående utredning av möjligheten att bereda kommunala organ och enskilda kostnadsfri befordran av vissa postförsändelser i ransonerings- och

familjebidrags- m. fl. ärenden.


(Lika lydande med motion i Första kammaren nr 15.)


Stockholm den 17 januari 1942.

Martin Ljungberg.
Martin Skoglund. Torsten Henriksson. Ewald Lindmark.
D. B. Blombäck Arvid Karlsson
i Granebo.
Eric Hansson.
Alarik Hagård. Gunnar Persson. E. Birke.
Nr 36.


Av herrar Olsson i Mellerud och Hedlund i Östersund, i

anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 4, med förslag till

lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.


(Lika lydande med motion i Första kammaren nr 16.)


Stockholm i januari 1942.


C. P. Olsson,
Mellerud.
Verner Hedlund,
Östersund.