Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 155 4 Bereder sig någon genom antagande av falskt namn eller stånd arv eller annan familjerättighet, dömes till straffarbete i högst sex år eller fängelse. 3 5 §. Understicker eller förbyter någon barn, dömes till straffarbete i högst sex år. 18 KAP. 7 § Övar man - på livstid. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 8 §. Övar någon - sex månader. Försök till brott, som nu sagt är, straffes efter ty i 3 kap. stadgas. 14a §. Far någon med spådom, signeri eller annan vidskepelse, att därmed bedrägeri öva eller vinning sig förskaffa; straffes med böter eller fängelse i högst ett år. 19 KAP. 5 §. Är, vid brott, som förut sagts, eld åsatt, men varder släckt, innan den sig utbrett och skada gjort; då må straffet nedsättas, för det fall, som i 1 § sägs, till straffarbete i ett år; för det fall, som i 2 § omförmäles, till straffarbete i två år; och för det fall, som i 3 § nämnes, till straffarbete i två månader eller fängelse, där ej brottet skall straffas efter vad för 1 och 2 §§ nu är stadgat. Har gärningsmannen, av egen drift, själv eller genom tillkallad hjälp, släckningen åstadkommit, må straffet, efter omständigheterna, nedsättas under vad eljest ä gärningen följa bort. 6 §. Var som uppsåtligen medelst krut eller annat sprängämne kommer förödelse ä stad å annans boning eller vistelserum, eller å hus, byggnad, fartyg, bro eller dylikt, som annan tillhörer, straffes: 1. om det var annans boning eller vistelserum eller sådan egendom, som i 2 § 2 mom. omförmäles, såsom för mordbrand, efter ty för varje fall i 1 § eller 2 § 1 eller 2 mom. skils; och 2. i andra fall såsom för brott, varom i 3 § sägs, efter ty i samma § stadgat är.