Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/331

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Kungl. Maj:ts proposition nr 4. 159 168 §. Rånar någon krigsförnödenheter, som föras till fästning, krigsfartyg, förläggning eller annan ort, där krigsfolk är sammandraget, och vet han, att egendomen tillhör krigsmakten eller är avsedd för dess behov; dömes till straffarbete på livstid eller i tio år. Försök till sådant rån straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat, dock lägst med straffarbete i sex år. \ 169 §. Hava två - på livstid. - För försök till rån i detta fall må straffet förhöjas till straffarbete på livstid. 170 §. Har genom rån, stöld eller förskingring av sådan egendom, som den brottslige veterligen tillhörde krigsmakten eller var för dess behov avsedd, väsentligt hinder för krigsförberedelserna, betydande brist för krigsfolket eller hinder för krigsföretagen vållats, och var egendomen av beskaffenhet, att den brottslige bort kunna inse, att en dylik verkan var av brottet att befara; då skall han, om rån förövats, mista livet eller dömas till straffarbete på livstid, men i annat fall dömas till straffarbete på livstid eller från och med åtta till och med tio år. 178 §. Tager man - försvårande ansedd. Förövades tillgreppet - till fängelse. Var fienden av sår eller sjukdom urståndsatt att sig försvara; dömes den brottslige till straffarbete från och med sex månader till och med fyra år. Tillfogades fienden för bytets tagande ytterligare sår eller skada; varde gärningsmannen dömd till straffarbete från och med fyra till och med tio år eller på livstid. Gör någon försök till brott, varom i föregående punkt förmåles, straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat, dock lägst med straffarbete i två år. 179 §. Den som - två år. Såsom plundring - behovet härutinnan. Gör någon försök till plundring, varom ovan är sagt, straffes efter ty i allmän lag om försök till brott är stadgat. Där vid - på livstid. 185 §. Till disciplinmål - efter 96 §; 9) deltagande i demonstrationståg efter 96 a §; 10) vållande till fara för eldskada eller explosiv förödelse efter 99 §;