Sida:Rd 1942 C 5 1 5 K Majts prop 2 5.djvu/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Kungl. Maj:ts proposition nr 2. Sammanställning av utgifter å tillâggsstat li till riksstaten för budgetåret 1941/42. m Kronor Driltbudgeten. A. Egentliga statsutgifter: l.¿ Kungl, hov-" och slottsstaiterna . . - . 154,000 lh. Utrikesdepartementet . - . 76,000 lv. Försvarsdepartementet . .134,048,000 V. Socialdepartementet . -. 545,000 VI. Kommunikationsdepartementet .- . . 130,000 VII. Finansdepartementet . , . . 300,000

  • lx. Jordbruksdepartementet .

..112.223,100 247,476,100 Summa 247,476,100 m l Kronor Kapitalbudgeten. Kapitalinvestering : l. Statens affärsverksfonder . .- 4,028,000 lii. Statens allmänna fastighetsfond . .. ¶ 7,200 lv. Försvarsväsendets fastighetsfond . . 16,538,100 VII. Fonden för förlag till statsverket . -. 2 29,170,000 Summa } 49,743,3O0